Nakaz świecenia w dzień wprowadziły tylko kraje postkomunistyczne i położone na północy.