Po wycofaniu w Austrii nakazu świecenia w dzień liczba wypadków ponownie spadła.